JIS G3313 SECC SHEET 1.2mm-1.6mm-2.0mm

Thép như xanh . Do day tu 0.4mm - 2.0mm. Khổ rộng từ 1000 trở lên 

Sử dụng thiết kế các thiết bị linh kiện điện , nghành cơ khí. Tiêu chuẩn  SECC, SECD, SECF

 
© Copyright 2018 Designed By Viễn Nam