JIS G3313 SECC COIL 0.8mm

Hàng nhu xam loai 2 xuất xứ Nhật.

Độ dày  từ 0.6mm trở lên, Khổ rộng  800 đến  1500, làm linhk kiện  , pat giuong, tủ điện...

 

Sản phẩm liên quan

© Copyright 2018 Designed By Viễn Nam